Daily Archives: Tháng Bảy 19, 2008

Mùa xưa…

Mùa xưa Mùa Hạ đến vội vàng niên học cuối Xa vô cùng một thuở nắng vương hồng Sách vở ngày nào bỏ lại nẻo mênh mông Ta rưng rức trong lòng niềm tiếc nuối Thu xao xác lá vàng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lưu | Thẻ