Daily Archives: Tháng Tám 3, 2008

Một cõi đi về

Để phơi…giọt sầu  Tìm em Biết nẻo đâu tìm  Dẫu nghìn năm cũng như thuyền xuôi sông Đò không Chở trận bão giông Chở cơn gió lạnh mùa Đông qua đời. Muộn màng, một chuyến… Đò ơi ! Ta về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lưu | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?