Daily Archives: Tháng Chín 5, 2008

Dấu chấm…buồn !

Cũng chẳng biết Cũng chẳng biết – từ đâu em lại đến ? Để bâng khuâng cho bảng lảng mây chiều Như cơn gió làm trùng dương sóng gợn Đuổi xa ngàn từng con nước liêu xiêu  Cũng chẳng biết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lưu | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?