Daily Archives: Tháng Chín 26, 2008

Lục bát cho mình…

Hốt văn thuỷ tượng tỳ bà thanh Chủ nhân vong quy khách bất phát ( Bạch Cư Dị ) Tỳ Bà hành Giấc Tương Như Em hòa cung Ai_Oán Để đêm về – Ta lạc nẻo Thịnh Đường Thi nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lưu | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?