Daily Archives: Tháng Mười Một 7, 2008

Như làn gió…

Như làn gió Phúc phận mỏng manh  Tình như làn gió Đưa ta đi khắp muôn nẻo đường trần Đến bao giờ sẽ ngộ chữ Nhân ? Cho cuộc sống được chan hòa nắng ấm.

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?