Daily Archives: Tháng Mười Hai 2, 2008

Thơ Tháng 12

Tìm gì ? Ta đi tìm… Tìm gì không biết nữa  Một trời thương của cái thuở xa nào Cổng trường khép Giấc mơ hồng đóng lại Ta đi tìm… Cứ tìm mãi hay sao ? … Trả đời một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lưu | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?