Daily Archives: Tháng Một 4, 2009

Giữa hai chiều…

Giữa hai chiều… Thời gian đi Và cứ đi – đi mãi Cuốn nhân sinh vào vòng xoáy trầm luân Sông rầm rì Có cảm thấy bâng khuâng  Hay bỏ mặc cõi hồng trần hiu hắt ? Thời gian đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lưu | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?