Daily Archives: Tháng Tư 2, 2009

Hỏi Ông Trời

Bắc thang lên hỏi ông Trời Làm sao để khỏi làm người trần gian ? Ông cười…“Sao lại nói ngang Trần gian không có Thiên đàng làm sao ?” Mở cửa mà không ai vào Trời đành phải dẹp thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giảm Stress bằng thơ | Thẻ