Daily Archives: Tháng Tư 30, 2009

Vu vơ

Tàn phai Người về theo bước lãng du Câu thơ bẻ nửa – tạ từ chia đôi Thôi thì thôi ! Thế thì thôi ! Ai xa biền biệt để rồi Tàn phai. Tú_Yên  (30-04-2009)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?