Daily Archives: Tháng Năm 30, 2009

Thơ Lục Bát

Thế thôi Trang thơ gửi lại cho đời Lòng riêng gửi lại cho người Tri âm Nghìn năm gió cứ xa xăm… Thổi bay đi những tiếng trầm ngày xưa Huyền Cầm trỗi nhịp đong đưa Mong manh theo bóng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | %(count) bình luận