Daily Archives: Tháng Sáu 3, 2009

Lang thang bên đời

Lang thang bên đời Ừ thôi – nắng đã nhạt gầy Ta về gom hết những ngày xa xưa Trả cho đời những cơn mưa Trả ai cả giọt lệ lưa thưa buồn

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?