Daily Archives: Tháng Sáu 13, 2009

Quán Cóc

Hôm nay Ngốc nghếch vào đây Nghe nói Quán Cóc mấy ngày buồn tênh Có chàng Cóc Tía ngông nghênh Làm thơ mà lại lênh đênh trên trời. Khách vào. Chủ chẳng thèm mời Gát chân chữ “ngũ” nhìn trời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giảm Stress bằng thơ | Thẻ