Daily Archives: Tháng Mười 10, 2009

Hoa Sen trắng

Đăng tải tại Thơ Ngũ ngôn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?