Daily Archives: Tháng Mười 25, 2009

Bóng Thu trôi

Advertisements

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?