Daily Archives: Tháng Mười Một 30, 2009

Giấc mộng đời

Giấc mộng đời Trời chiều, mây tím về lơ lửng Thả xuống nhân gian một chút buồn Anh hứa rồi nghe Anh đã hứa… Bên thềm – canh giấc mộng tiêu tương

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ | 2 phản hồi