Daily Archives: Tháng Mười Hai 6, 2009

Quãng đường qua

Quãng đường qua Giáng Sinh sắp đến. Vậy là một năm nữa lại chuẩn bị qua đi. Những ngày cuối cùng của tháng mười hai, trong một chừng mực nào đó, dù quá khứ hay tương lai, thì mãi mãi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Trang VĂN Tú_Yên | Thẻ | 3 phản hồi