Daily Archives: Tháng Mười Hai 7, 2009

Biết bao giờ ?

Biết bao giờ ? Dẫu chẳng được gì giữa những tháng năm Đang lặng lẽ âm thầm trôi theo bóng Nguyệt Trăng có lúc xoe tròn, lúc khuyết Em lạc lõng giữa đời Anh lại biền biệt mù khơi.

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?