Daily Archives: Tháng Mười Hai 15, 2009

Những mùa trăng

Những mùa trăng Em thấy gì qua mấy nẻo sơn khê ? Người đi mất mà mùa thì đứng lại Con đường nhỏ vòng vèo xa ngai ngái Để chông chênh từng nhịp bước chân buồn

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?