Daily Archives: Tháng Một 16, 2010

Xuân ?

Xuân ? Xuân nầy Xuân nữa… Thêm Xuân nữa Viễn xứ buồn thiu, lạc bước trầm… Người xa nhớ mãi mùa quê cũ Biết đến bao giờ trở lại thăm ? Nặng lòng Đất Mẹ nhiều trăn trở Gửi chút hồn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ | 5 phản hồi