Daily Archives: Tháng Hai 1, 2010

Tri âm ?

Tri âm ? Ừ thì… Cứ gọi: Tri âm Cùng nhau dệt giấc mộng thầm ảo hư.

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?