Daily Archives: Tháng Hai 2, 2010

Bỗng dưng

Bỗng dưng… Bỗng dưng lai láng hồn thơ Vu vơ mong ngóng, đợi chờ Thế sao ?

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 3 phản hồi