Daily Archives: Tháng Hai 5, 2010

Là thật đó mà…

Là thật đó mà… Thật mà, là đó…bỗng dưng… Xa xôi sao lại chợt gần – làm chi ? Lỡ rồi… mộng ước xuân thì Em giờ chỉ ngắm mùa đi qua đời

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?