Daily Archives: Tháng Hai 17, 2010

Có thể nào…

Có thể nào… Có thể nào… Em vẫn mãi là Xuân Như ánh nắng trong ngần vừa trỗi dậy Năm tháng qua đi Ta là Ta, đâu đấy… Của một thời mắt ngọc sáng long lanh ?

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ