Daily Archives: Tháng Ba 10, 2010

Để một lần…

Để một lần Ta đang muốn rời xa miền đen bạc Của tình người đắng chát, lạnh lùng Đông vui quá – mà lòng riêng hoang hoải Nụ cười nào cô quạnh giữa mông lung ?

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | 18 phản hồi