Daily Archives: Tháng Ba 17, 2010

Tranh thơ

Tri kỷ Nghìn năm trong chốn bụi trần Dễ hồ Tri kỷ được gần bên Ta Tiếng thơ luôn mãi vang xa Tình như làn gió thoảng qua bên đời. Tú_Yên (01-05-2007)

Đăng tải tại Tranh Thơ | Thẻ | 2 phản hồi