Daily Archives: Tháng Ba 28, 2010

Bóng thời gian

Bóng thời gian Thời gian cứ trôi Lòng ta hoang vắng Mắt, môi nồng thắm… Ngày xưa đâu rồi ? Advertisements

Đăng tải tại Thơ 4 chữ | Thẻ | 2 phản hồi