Daily Archives: Tháng Năm 28, 2010

Chờ…

Chờ… Mặc đời, lắm nỗi long đong Em vẫn dặn lòng sẽ mãi chờ anh. Mây trời dẫu chẳng còn xanh Và mùa…nay đã chòng chành cuối Thu. Vườn chiều, rụng trái mù u Đóa Quỳnh e ấp ôn nhu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 6 phản hồi