Daily Archives: Tháng Sáu 10, 2010

Buồn ?

Thơ thì cũng chỉ thơ thôi Vì đâu, mưa… lại mưa tuôn Mộng mơ như những cánh Chuồn bay cao Có khi… là bóng Trăng, Sao Có khi như gió đi vào mông mênh. Đường đời lắm nẻo chông chênh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 2 phản hồi