Daily Archives: Tháng Sáu 13, 2010

Lục Bát đôi câu

Lục Bát đôi câu Bên đời… Lục bát đôi câu Ngân nga dăm khúc tơ sầu tặng nhau. Trầu xanh Xanh cả buồng cau Vôi nồng nàn để duyên trao tơ lòng. Vẫn là… Cánh lá trầu không Vẫn là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 8 phản hồi