Daily Archives: Tháng Sáu 17, 2010

Ở đâu, ai giấu cọng tình ?

Viết thay Họa Sĩ Cường Ở đâu, ai giấu cọng tình ? * Bài 1 Cọng tình, ai đem giấu Anh đi tìm nửa đời Đường trần mêmh mông quá Em nơi nào – em ơi ?

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 4 phản hồi