Daily Archives: Tháng Bảy 2, 2010

Thơ tháng 7

Đoản khúc biển Chòng chành, biển khóc giữa đêm Lao xao bọt sóng…ru êm – bạc đầu. Biết đâu là cạn – là sâu ? Làm sao đong đếm bể dâu tình đời ? Sóng tràn, bờ cát rối bời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chùm thơ | Thẻ | 11 phản hồi