Daily Archives: Tháng Bảy 10, 2010

Lạc…

Lạc… Trăm năm… là giấc chiêm bao Ảo mờ với những xuyến xao – dấu tình… Lạc rồi ! Ta đã lạc mình Lạc luôn một thoáng mộng lành xa xưa. Nầy nầy… Ơi ! Những hạt mưa Rơi chi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?