Daily Archives: Tháng Tám 12, 2010

Con đi xa

Viết cho Con_Nguyễn Đình Huy Mười lăm năm ! Khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Từ ngày Con rời quê, cô đơn dấn bước trên đường đời, một mình chông chênh với biết bao gian … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết cho Con | Thẻ | 8 phản hồi