Daily Archives: Tháng Tám 14, 2010

Đem chữ lên rừng

Đem chữ lên rừng Vất vả tháng ngày Và thao thức bao đêm Trang giáo án ru mềm từng con chữ Ngại gì đâu mưa nguồn và thác lũ Cô gái đồng bằng gian khổ vượt đường xa.

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?