Daily Archives: Tháng Chín 8, 2010

Theo gió Thu sang

Theo gió Thu sang Từng sợi mỏng Mỏng như đời… chợt mỏng Theo gió lùa tỏa rộng giữa trần gian Trong mây trời lồng lồng bóng Thu sang Hoa trắng muốt, tơ mịn màng – trắng muốt. Đóa Bồ Công … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | 2 phản hồi