Daily Archives: Tháng Chín 30, 2010

Có một điều…

Có một điều… Lá trên cành vẫn luôn xanh biêng biếc Người nhớ người da diết vậy hay sao ?

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ | 11 phản hồi