Daily Archives: Tháng Mười 6, 2010

Sinh Nhật Đình Huy

Sinh Nhật Con Sinh nhật Con – không có gì để tặng Một bài thơ thầm lặng – Mẹ riêng dành Là nhung nhớ và bao lời muốn nói Gửi theo cùng làn gió mỏng mong manh. Con nơi ấy, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết cho Con | Thẻ | 6 phản hồi