Daily Archives: Tháng Mười Một 28, 2010

Hỏi trăng…

Hỏi trăng… Trăng ngàn năm – vẫn trăng xinh Lung linh nghiêng giữa rập rình sóng xa Trăng nay còn trẻ hay già ? Vẫn xanh xanh bóng hay là vàng mơ ? Câu thơ ta viết bây giờ Hỏi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kỷ niệm một đời

Ba năm_Một chặng đường http://vnthuquan.net/user/thanhvan/audio/Banammotchanduong.mp3

Đăng tải tại Lưu | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?