Daily Archives: Tháng Mười Hai 2, 2010

Chắc là…

Chắc là… Sao trời, Anh hái tặng em ? Ừ, thì em sẽ đợi xem đó mà Hứa lời, nhớ giữ Anh nha Đừng như bóng nắng nhạt nhoà – phù du. Sao trời, Anh hái đấy ư ? Có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 4 phản hồi