Daily Archives: Tháng Mười Hai 17, 2010

Có một điều

Có một điều Có một điều em muốn nói cùng anh Mây rất trắng và trời thì xanh lắm Hoa thoảng hương đưa nồng nàn sắc thắm Thế nên đời thấm đẫm những niềm mơ.

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | 13 phản hồi