Daily Archives: Tháng Năm 6, 2011

Lạc thật rồi !

Lạc thật rồi ! Tiếng thời gian cứ lặng trầm u khuất  Người lạc người nên rưng rức nỗi sầu tư  Vật vả đêm khuya…con Dế nhỏ mệt nhừ  Rên rỉ mãi điệu ru buồn muôn thuở.

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?