Daily Archives: Tháng Năm 24, 2011

Biết_Không ??

Biết_Không ?? Biết_Không ? Không_Biết ? Chẳng sao Cuối cùng thì vẫn nghêu ngao với đời Đêm tàn rớt tiếng Qụa… khơi… Âm vang sao lắm chơi vơi – não lòng ! Biết gì… một kiếp long đong ? Không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?