Daily Archives: Tháng Sáu 30, 2011

Thì cũng bởi…

Thì cũng bởi… Thì cũng bởi, em chỉ là cơn gió Giữa ngàn xa cùng mờ tỏ Sao soi Anh muốn siết ? E rằng là không thể Chỉ lao xao, cho người ngắm – để rồi… Thì cũng bởi… … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | 12 phản hồi