Daily Archives: Tháng Mười Một 22, 2011

Ru Đá !

Ru Đá ! Đá ơi ! Nầy đá – đá ơi ! Thiên thu cũng chỉ miên khơi – một mình. Mặc cho sóng nước rập rình Đá trơ như đá ! Tội tình ? …Đá ơi !

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ