Daily Archives: Tháng Mười Một 28, 2011

Trăng…vu vơ

Trăng…vu vơ Một bóng – cùng mây_gió…lửng trời Trăng buồn cô quạnh giữa ngàn khơi Lung linh mờ_tỏ theo con sóng Hiu hắt bên đời Trăng – muốn rơi ?! Tú_Yên (28-11-2011)

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?