Daily Archives: Tháng Một 8, 2012

Tứ tuyệt – Mùa Xuân

Nắng Xuân Nắng Xuân…sẽ sẽ – dịu dàng Tung tăng sắc bướm nhẹ nhàng vờn hoa Mây trôi theo gió la đà Nghìn năm… Xuân mãi vẫn là – Nàng Xuân. Tú_Yên (08-01-12) 

Đăng tải tại Chùm thơ | Thẻ | 2 phản hồi