Daily Archives: Tháng Một 13, 2012

…Mộng ước

…Mộng ước Vẫn là mùa thắm, chẳng phôi phai Xuân đã về theo năm tháng dài Dưới cội Mai già, xuân nữ ngắm Mơ đầy mộng ước – một ngày mai… Tú_Yên (13-01-12)

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?