Daily Archives: Tháng Tư 5, 2012

Nơi ấy…đây rồi

Nơi ấy…đây rồi Một góc yên bình Có áng thơ Lặng thầm ao ước – lặng thầm mơ Dẫu bao giông gió, đời nghiêng ngã Vẫn ướp tinh khôi một nỗi chờ… Tú_Yên (05-04-2012)

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?