SongNgu’ Blog – Trùm “Đạo” Thơ Tú_Yên ??

SongNgu’s Blog
Nỗi thất vọng về “Đạo đức & Phẩm cách con người”
!!

Tôi đã từng có một người em cùng quê rất thân thiết trong những năm lang thang trên cộng đồng mạng. Hai chị em đã khắn khít và chia sẻ rất nhiều những buồn vui trong đời.

Đó là SongNgu – Khai Thai
Quê: Tiểu Cần – TP Trà Vinh
Hiện đang sinh sống tại Mỹ

Là thế giới ảo, nhưng tôi luôn tin tưởng rằng : “sự nhân hậu và chân thành” sẽ là chiếc cầu nối cho mọi thâm tình đơm hoa kết trái !
Nhưng qua năm tháng, Tôi đã nhận ra được một sự thật rất đau lòng: Càng cố “sống tốt” thì hình như “điều xấu” vẫn luôn luôn đeo bám thì phải !!

Riêng Blog SongNgu’ (mà tình cờ Tôi phát hiện)
Với hơn 80% bài “post” là Thơ Văn của Tú_Yênkhông hề được đề tên Tác giả Tú_Yên !

Vậy thì…
SongNgu’ là ai ??
Và “ĐẠOThơ Văn Tú_Yên hàng loạt với mục đích gì ??

Tôi đang đợi một lời giải thích từ SongNgu’ – hay Khai Thai ??
Khi thật sự những “thông tin cá nhân” đều trùng khớp đến kỳ lạ !!

Tất cả những chi tiết dưới đây, được Tú_Yên ghi nhận lại từ Blog của Nickname SongNgu’

SongNgu’
(Tiểu Cần – Trà Vinh)

Hơn 80% bài post trong SongNgu’s Blog
Nguyên tác THƠ VĂN của Tú_Yên – nhưng KHÔNG được đề tên Tác giả

Ảnh SongNgu’
(Nơi đang ở : Boston, Massachusetts – USA)
Tự sự quê hương
SongNgu’sBlog

* VĂN Tú_Yên – mà KHÔNG đề tên Tác giả
http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/635688/index (Nhớ gì)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/vanTuYen-nhogi.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/vanTuYen-nhogi(tt).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638543/index (noichuyenmotminh)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/vanTuYen-thitham.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/vanTuYen-thitham(tt).JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thitham(tt).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638539/index (Vu Lan_Ơn nghĩa sinh thành)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/vanTuYen-vulanve.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/vanTuYen-vulanve(tt).JPG

* THƠ Tú_Yên KHÔNG đề tên tác giả

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/643368/index (Nếu một ngày)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-neumotngay.JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/641989/index (Nếu không em)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-neukhongem.JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638592/index (Em đang nghe bình yên)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-emdangnghebinhyen.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-emdangnghebinhyen(tt).JPG

* THƠ VĂN Tú_Yên chỉ được đề tắt là: TY

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638581/index (biển và gió)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/vanthoTuYen-bienvagio.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/vanthoTuYen-bienvagio(tt).JPG

* THƠ Tú_Yên KHÔNG đề tên tác giả

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638561/index (Một chút thôi)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-motchutthoi.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-motchutthoi(tt).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638546/index (Thơ xưa)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-thoxua.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-thoxua(tt).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638545/index (Sinh nhật về)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-sinhnhatve.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-sinhnhatve(tt).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638533/index (thơ chỉ là thơ)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-chilatho.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-chilatho(tt).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638532/index (thì cũng bởi)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-thicungboi.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-thicungboi(tt).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638530/index (phù du)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-phudu.JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638529/index (xa xôi)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-xaxoi.JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638528/index (vì sao)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-visao.JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638525/index (vầng trăng cũng nhớ)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-vangtrangcungnho.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-vangtrangcungnho(tt).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638523/index (lạc)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-lac.JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638522/index (em mãi bên đời)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-emmaibendoi.JPG

* THƠ Tú_Yên – chỉ được đề tắt là: TY

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638527 (Ru ai)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-ruai.JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638583/index (nếu biết mùa xuân)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-neubietmuaxuan.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-neubietmuaxuan(tt).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638580/index (đời thơ)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-doitho.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-doitho(tt).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638548/index (Ta sẽ đợi)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-tasedoi.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-tasedoi(tt).JPG

* THƠ Tú_Yên nhưng TÊN Tác giả lại là “SN”

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/635917/index (đong đưa)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-dongdua.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-dongdua(tt).JPG

* THƠ Tú_Yên nhưng TÊN Tác giả lại là “SongNgu”

http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/chieumaytim.jpg (mây tím chiều nay)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/choai.jpg (chờ ai)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/van….jpg (cũng chẳng biết)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/80%thoTY.jpg (quê em_quê anh)

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638538/index
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTY-nhungmuatrang.jpg (những mùa trăng)

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638544/index (chiều mây tím)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-chieumaytim.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-chieumaytim(l2).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638540/index (chiều)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-chieu.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-chieu(tt).JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638535/index (lời hẹn dòng sông)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-loihendongsong.JPG

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638524/index (khúc nhạc thơ)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-khucnhactho.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-khucnhactho(tt).JPG

* THƠ Tú_Yên nhưng SỬA lời dẫn để được ngộ nhận

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638596/index (có phải chiều không)
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-cophaichieukhong.JPG
http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/thoTuYen-cophaichieukhong(tt).JPG

* 80% là “Lời Thơ Tú_Yên

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638575/index (Cánh thơ trôi)
http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638574/index
http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638572/index (Mây tím)

http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638560/index
http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638559/index

* Những bài khác
http://blog.yahoo.com/Songngu_SN/articles/638577/index (Anh bây giờ)

* Chú thích
Còn rất nhiều…rất nhiều những bài Thơ Văn của TY – ngay đến những suy tư rất riêng của TY như “Nói chuyện một mình”, “Thầm thì”…cũng được SongNgu’ “tận dụng triệt để”, từ hình ảnh đến từng dấu chấm, dấu phẩy…Nói chung là “Nguyên tác” không sai chạy một phân ly nhỏ nhít nào !
Ngay cả bài thơ “Sinh Nhật về”, TY viết cho riêng mình cũng được “lấy xài” một cách rất ư là…tự nhiên !

Khi có thời gian, TY sẽ cập nhật đầy đủ hơn về những Sáng tác của mình – bị “lấy công khai” bởi những con người “thiếu lòng tự trọng” nầy !!

* Vài cảm nghĩ
Thật là mệt mỏi với những phiền toái trên cộng đồng mạng !
Thật là chán nãn – chán đến không còn muốn đưa bài viết của mình ra, chỉ vì những chuyện dơ bẩn như vậy trong VHNT !
Làm sao để không còn những hụt hẫng khi những điều “không muốn thấy” cứ luôn tái diễn ??
Thơ_Văn muôn đời vẫn thanh tao, đẹp đẽ và thơ mộng – lại luôn bị lem ố bởi những “vết đen” hắc ám và thấp hèn như thế nầy hay sao ?!

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

27 Responses to SongNgu’ Blog – Trùm “Đạo” Thơ Tú_Yên ??

 1. thutan21 nói:

  Chuyện đạo văn, đạo thơ xưa nay không hiếm nhưng trong trường hợp của chị D thấy có cái gì đó rất không bình thường, dường như có một âm mưu nào đó chị ạ! Chị thử liên lac lại với Song ngu- Khaithai xem sao? Khi chúng ta post công khai những "đứa con tinh thần" của mình lên là muốn nhiều người đồng cảm thưởng thức, sẻ chia cảm xúc cùng ta và ta cũng đã chấp nhận rủi ro khi gặp kẻ vô lại. đừng buồn nữa chị ạ!Kẻ xấu trước sau rồi cũng bị vạch mặt. việc trộm cắp này còn xấu xa hơn trộm tiền bạc vật chất vì kẻ trộm tiền có thể do túng thiếu, đói ăn mà làm liều để sinh tồn, còn đằng này lại là những kẻ có ăn có học. Em xin sẻ chia nỗi buồn này!Bạn bè và người thân sẽ hiểu chị, đó cũng là nguồn an ủi cho ta bước tiếp. Chúc chị sớm tìm ra chân tướng sự việc! Em trai.

 2. thutan21 nói:

  Em biết cám giác khi"niềm tin bị đánh cắp"!Mến tặng chị để mong chia sẻ nỗi buồn:KHÔNG ĐỀ…Sunday, April 1, 2012 7:07:27 PM"Mưa…lặng lẽ……mưa buồn…" *Giọt sầu…tuôn……Phố núi…Một chút gì……tiếc nuối ..!Cho những gì……đã qua ..!Một chút gì……xót xa ..!Cho những gì……đã mất.Niềm tin……bị đánh cắpCho u hoài……nhen lên…Nỗi buồn……không gọi tên…Cho sầu dâng…….khóe mắt……!Mưa Pleiku. 01-04-2012Thutan21Em trai

 3. kimtuyentv nói:

  Ngọc Dũng !Chị cám ơn Dũng rất nhiều về những lời an ủi rất chân thành.Thật ra, chị không buồn nhiều về thơ mình "bị lấy", vì từ trước đến nay thì tình trạng nầy đã xảy ra rất nhiều. Nhiều đến đổi, bây giờ chị không còn muốn công khai thơ mình ra nữa.Chị không muốn lâu lâu lại đau đầu vì những chuyện…như thế nầy !Dũng à !Chị thích thơ, rồi làm thơ – trải hết những suy tư, những cảm nghĩ của chính mình…những nỗi buồn, niềm vui…tất cả chỉ là để chia sẻ với những ai thực lòng và cùng quan niệm sống như chị…Chị ước mơ và luôn mong chờ tìm kiếm những "tình thân vĩnh cửu" – không đua chen, không trang danh đoạt lợi…Chị làm thơ, chỉ là để được làm thơ – thế thôi !Cái nickname Tú_Yên, là từ tên thực của chị: TUYẾN (tách ra), và nó đã xuất hiện trên Thi Văn đàn Trà Vinh từ năm 1971.Năm 1972, chị đã tự in một tập thơ với tựa "Tình Thơ Trăng" do chị tự khắc và thiết kế bìa.Hơn 30 năm, chị không cầm bút, không viết, không cả đọc sách…vì cuộc sống đời thường đã tước đoạt tất cả những mơ mộng và hoài bão của chị !!Năm 2007, chị mới trở lại với Thi Văn đàn của cộng đồng mạng với mong muốn thực hiện lại ước mơ của một thời xa lơ xa lắc ngày nào.Những ngày đầu cầm bút trở lại, chị vui vẻ biết bao, chị tin tưởng vào "chân – thiện – mỹ" của thế giới ảo nầy, nơi mà chỉ có những nickname. Chị nghĩ: chắc thế giới ảo sẽ tốt đẹp lắm vì không có tiền tài_danh lợi, cũng không có đua chen, tranh giành…xen vào.Và thế là chị lang thang khắp nơi, chỉ để được viết…cho mình…cho người… Khi những "vần thơ Tú_Yên" được khẳng định, đồng thời chị cũng có được những người bạn, người em…chị luôn nghĩ là họ rất chân thành và trung thực đó Dũng à !Nhưng đau lòng thay – thất vọng thay…với những sự việc tưởng chừng như "không thể" lại "luôn luôn" xảy ra.Từng ngày qua đi – cái buồn về tình người – cái thất vọng về đạo đức nhân sinh…đã khiến chị như khép kín mình lại !Dũng à !Chị nghĩ vậy đấy ! Khép kín mình lại ! Như vậy, có lẽ sẽ "an toàn" hơn với một tâm hồn nhạy cảm và dễ tin người như chị, có phải không Dũng ?Dũng !Chỉ là…Chị thấy thất vọng và hụt hẫng, khi trên đời lại có những con người sống "thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình" đến vậy !Họ đã "TỰ LỪA DỐI CHÍNH MÌNH" mà họ không hề hay biết !!Tội nghiêp ghê, Dũng ha ??Chị vẫn bình thường, Dũng an tâm, Dũng nhe :love:

 4. kimtuyentv nói:

  Bài thơ thật thấm thía – thấm thía đến…thấy đau lòng đấy Dũng à !Cám ơn em trai nhiều…thật nhiều, nghen.

 5. kimtuyentv nói:

  Lời NHẮN gởi Khai Thai Khải !Khải xem link sau đây và cho chị câu trả lời nhe !http://my.opera.com/oOTUYENOo/blog/2012/04/22/songngu-blog-trum-dao-tho-tu-yenSongNgu' Blog – thực sự là ai ?Chị đã tình cờ nhìn thấy SongNgu' Blog Hơn 80% bài "post" trong Blog SongNgu' là "Sáng tác của chị – Tú_Yên" mà "không hề" được đề tên của chị !!Tại sao ?Có một điều mà khi phát hiện ra làm chị rất đau lòng : "Những thông tin cá nhân" hoàn toàn trùng khớp với KhảiTại sao ?Chị nhớ có lần, khi có người báo tin cho chị biết về bài viết trong blog nầy "giống in bài của chị" và họ phân vân "không biết ai là tác giả thực sự" – Khải đã nói với chị "đừng mất lòng tin", và: "chị em đừng để mích lòng nhau" – chỉ vì những lời nói chia rẽ nầy !??Chị đã tin đó, Khải !Vì chị nghĩ : "Uy tín và danh dự của một con người" chỉ có khi người ấy có "Đạo đức – Phẩm cách và Tài năng thực sự""DANH" mà làm gì khi mình phải "vay mượn" hay "trộm cắp" của người khác !!Đúng không Khải ??Chị đã tin vào người em trai cùng quê Trà Vinh của mình đến như vậy đấy. Khải à ! :confused: :confused:

 6. thutan21 nói:

  Originally posted by kimtuyentv:

  Hôm nay (23-04-2012), sau bài viết của Tôi không bao lâu thì SongNgu' Blog đã được KHÓA lại.Điều nầy đã đủ khẳng định: SongNgu' là ai – và chính bản thân SongNgu' cũng thấy được những việc làm của mình là "như thế nào" !!

  Họ đã biết sai, đó là 1 điều tốt. Cũng nên rộng lượng chị ạ ! chúng ta cùng chờ một lời xin lỗi, một hành động dũng cảm từ chính SN ha chị !

 7. kimtuyentv nói:

  Hôm nay (23-04-2012), sau bài viết của Tôi không bao lâu thì SongNgu' Blog đã được KHÓA lại.Điều nầy đã đủ khẳng định: SongNgu' là ai – và chính bản thân SongNgu' cũng thấy được những việc làm của mình là "như thế nào" !!Tuy là vậy, Tôi vẫn cảm thấy buồn rất nhiều về "tình người và tình đời" !Nhớ lại những câu nói của người xưa – Giấy không bao giờ gói được lửa- Một chiếc kim dù bọc kín đến đâu thì lâu ngày rồi cũng sẽ lòi raTrên cộng đồng mạng, có lẽ nhiều người (thiếu đạo đức, không lòng tự trọng) luôn nghĩ rằng : Thế giới ảo bao la, mênh mông, vô tận…vì vậy những việc làm "xấu xa" của họ sẽ không dễ gì bị người khác phát hiện !!?Riêng Tôi, Tôi luôn tin vào một điều gì đó, tuy mơ hồ nhưng bao giờ cũng công minh"Sự thật luôn là sự thật" và trước sau gì thì "đen_trắng" cũng được phơi bày."Kẻ ác cuối cùng rồi cũng phải chịu hậu quả về những việc của mình làm" – thế thôi !Tôi vẫn hằng tâm niệm : "Uy tíndanh dự của một con người" – chỉ được công nhận, được tôn vinh, khi bản thân ta có "Đạo đứcPhẩm cáchTài năng thực sự""DANH" mà làm gì khi mình phải "vay mượn" hay "trộm cắp" của người khác !!Thật là tội nghiệp, phải không ?!Khi chính họ đã "TỰ LỪA DỐI CHÍNH MÌNH" mà họ không hề hay biết !!…Có lẽ, cũng chính những cái gì đấy rất mơ hồ của tạo hoá, với những điều huyền bí, vô vi…những cái mà khoa học không thể nào lý giải được…nhưng nó luôn tồn tại và hiện hữu quanh ta- Đó là: công lý trong thế giới vô hình rất ư minh bạch- Đó là: dưới ánh sáng mặt trời, mọi ngóc ngách đều được soi rọi rõ ràng…mọi "đen tối" rồi cũng đều được phơi bày, sáng tỏ Cho nên, mặc dù không hề tìm kiếm, không hề cố công, vậy mà…cứ "tình cờ"…cứ "vô tình"…tôi lại "phải thấy" những điều "không muốn thấy".Rất nhiều lần, Tôi đã ước ao (hay van vái, chỉ như để bám víu vào một cứu cánh thôi): "Ước gì mình đừng thấy ra những điều xấu"…thì cuộc đời thật sướng biết bao nhiêu ! Đừng thấy…Sẽ sướng biết bao !!…Quả thật Tôi rất mệt mỏi với những phức tạp và phiền toái trên cộng đồng mạng.Tôi ngao ngán và chán nãn đến vô cùng, vì những con người "không hề biết tôn trọng bản thân của chính họ" bao giờ !

 8. kimtuyentv nói:

  Chị không chấp nhất làm gì, nhưng chị cũng không chờ đâu Dũng ơi !Chờ chiCho mất thời gianMột điều rất khó…Bẽ bàng ?…Chờ chi !! :p

 9. truongvinhnguyen123 nói:

  Thật chán quá chị hai nhỉ, thơ là sản phẩm của sự thanh cao và tự trọng, yêu thơ không có tội nhưng không thể lấy sản phẩm thanh tao của người khác làm của mình, chả lẽ lòng tự trọng của họ bị đánh cắp hay sao, nước mỹ là nơi được coi là dân chủ, nhưng những sản phẩm trí tuệ đều được bảo hộ của pháp luật, những kẻ sử dụng sản phẩm của người khác trái phép đều bị tòa án xử phạt rất nặng, chẳng lẽ con người này không phải con người hay sao mà lại đi xâm phạm vào sản phẩm của người khác. Những kẻ trộm cắp thông thường là ít học, nhưng chúng biết lấy cái gì và rất chuộng nghĩa, còn những kẻ có học lại sống ở một xã hội có học thức và kiến thức pháp luật rất cao mà lại không hiểu rằng khi sử dụng sản phẩm không phải do não mình làm ra thì chắc là óc đã bị thối chị hai ạ

 10. kimtuyentv nói:

  Vinh à !Gìơ thì Vinh hiểu vì sao mà chị hai cứ khép kín và không bao giờ thấy vui rồi chứ gì ?Sáng tác của chị cứ bị "lấy" đi hoài như vậy đấy.Điều quan trọng, không phải chị quá quan trọng tác phẩm của mình – mà chính là "danh dự" chính mình đó Vinh à !Vinh có hình dung ra: "người ta lấy của mình" mà đôi khi (nếu sự việc không rõ ràng) mình lại bị mang tiếng là "lấy của người ta" !! Như thanhtracnguyenvan đó. Chỉ là hoangthymaithao đưa bài thơ "Hoa Mua" (trích từ phunu.org)- không hề liên quan gì đến chị, mà hắn ta dám cho là chị vi phạm bản quyền thơ của hắn, dám đưa nick Tú_Yên vào "sổ đen" nữa – chẳng qua thanhtracnguyenvan muốn "tự nâng" mình lên với "dã tâm" một "Tú_Yên quen thuộc trên cộng đồng thế giới" như chị, mà còn lấy thơ của hắn ta – như vậy chứng tỏ nhà thơ thanhtracnguyenvan rất là "siêu đẳng" rất là "vang lừng"…Vinh nghĩ xem, có phải hắn đã có ý tính toán như vậy không ?!Chị thì quả quyết: với một con người đầy "tham vọng hão" như ttnv thì việc như vậy là chẳng có gì đáng ngạc nhiên.Chuyện ở Cây Đa, cái cách ngạo mạn và lếu láo của TTNV chắc là Vinh với chị, cũng như cả BĐH CĐ sẽ chẳng bao giờ quên !Hôm chị đưa bài viết về ttnv vào CĐ, Hải Âu có pm chia sẻ với chị, nhưng nó ngại không dám viết công khai trên DĐ vì sợ có người hiểu lầm là a dua.Thật thì chỉ còn cách là phải viết bài, để mọi việc được rõ ràng ngay trên cộng đồng mạng – đó cũng là cách duy nhất để "tự bảo vệ mình", chứ trong thế giới ảo nầy thì biết phải thưa kiện ở đâu, và ai sẽ phân xử, phán xét để cho "đen trắng" được rạch ròi bây giờ ??Đúng là…Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra…ngay cả những kẻ "óc bị thối" (như Vinh nói ấy) mà vẫn cứ sống nhăn răng, đúng không Vinh ?? 😆 😆 Nói ra được những điều mình muốn nói, cũng nhẹ lòng Vinh à !Vui nha, em trai của chị TY :love: * À ! Chị tin rằng: bất cứ việc "xấu xa" nào, rồi cũng sẽ phơi bày ra dưới ánh sáng – chắc chắn là như vậy !Do đó: Nhưng ai sống không minh bạch…"Hãy đợi đấy"…có ngày…

 11. truongvinhnguyen123 nói:

  Chị hai à, em làm thơ không lâu, sau cả TTNV em nhớ bài thơ đầu tiên em gửi vào diễn đàn thơ trẻ và người đầu tiên vào box thơ nhận xét thơ em là TTNV anh ta nhận xét một câu "Thơ hay" và sau đó là Hoa Quỳnh thực ra nó cũng như nguồn động viên em để em làm thơ và rồi sau này em quen được nhiều người bạn, có người bây giờ vẫn là bạn như chị, cũng có người thì không còn là bạn nữa,cũng có những người thì cho rằng thơ của em giống thơ của họ, em cũng chẳng thèm chấp vì giá kể họ nổi tiếng thì đã đành đằng này toàn viết nhăng viết nhít vào đọc thơ mà thấy xảo thuật về câu từ cứ như bước chân vào một khu rừng rậm nhằng rậm nhịt, em có góp ý cho họ trong một bài thơ không nên dùng quá nhiều từ đắt để cho bài thơ thêm rối rắm. thế là họ quay ra tìm cách bôi nhọ, nói xấu em. em cũng giận lắm, nhưng sau đó em chẳng thèm quan tâm và vẫn viết bằng con tim của mình, rất may mắn là nhiều bài viết của em lại được đăng tải trên các tạp chí văn học của Việt Nam, cũng như nhiều chương trình truyền hình VN giới thiệu phát sóng. thực ra trong đời viết này ai chẳng mong có được như vậy với em em luôn coi đó là những thành công bước đầu trong làng chơi này nó chứng minh một điều quan điểm và con đường đi của em là đúng. tuy nhiên không vì thế mà cho phép mình ngạo mạn, với em con người có tình thì mới viết được những bài thơ tình hay, mà cái tình này được xuất phát từ đâu, chắc chỉ những người làm thơ mới hiểu, thơ có thể họa nhau, có thể học hỏi nhau, nhưng khi ra thành phẩm nó phải là đứa con của riêng mình và không hề được giống ai, thực ra để có được những sản phẩm thi ca này ngoài sự am hiểu còn cả thiên phú nữa,mà khả năng thiên bẩm thì làm gì có ai giống ai được. Việc TTNV chị đã nói rõ em cũng chẳng cần bàn, thơ hay hay dở thì chắc những người sành chơi đều rõ. Việc TTNV làm ở vietnamcayda chúng em cũng thấy hơi quá nhưng vì để dung hòa thì em vẫn động viên anh ấy nên tiếp tục gửi bài, còn việc sửa bài của em thì các bạn ĐHV vẫn thi thoảng quý mến vào sửa lỗi chính tả cho Vinh có sao đâu.Thôi thì mỗi người một tính nhưng không nên vội vàng kết luận một vấn đề gì đó làm ảnh hưởng tới hình ảnh và danh dự của người khác, còn những người hiểu biết mà cố ý lấy bài của người khác, không chỉ lấy một bài mà lấy tới vài chục bài rồi ký tên mình ở phía dưới thì rõ ràng là ăn trộm rồi cho nên những kẻ đó thật là đáng trách. Không có tài thì hãy ngồi đó nhâm nhi chén cafe cho thơm miệng chứ ai lại lấy thơ của người khác thì thối quá sao mà ngửi đượcViệc TTNV bảo chị lấy thơ của anh ta thì quả là Vinh khó tưởng tượng được vì chị hai Tú Yên còn nổi tiếng đâu có kém gì anh ấy. Vậy nên TTNV nếu đọc được những dòng này thì theo Vinh hãy nên đính chính lại vì dù sao anh cũng là một người thầy đừng nên để những chuyện từ thú vui trở thành lu mờ mình đi.

 12. truongvinhnguyen123 nói:

  Bạn Anonymous write thân mến nếu cứ vì yêu vì hâm mộ thì tôi cũng xin trở thành thằng kẻ cắp, tôi cứ ngồi một chỗ chẳng cần làm gì và tôi sẽ ăn cắp tất cả những gì của thế gian này về làm của riêng mình và nếu biết tôi làm vậy xin mọi người hãy mở lòng ra nhé. theo tôi có thể quá yêu mà đưa bài của người khác, nhưng không nên xóa tên họ đi điền tên mình vào, làm như vậy thì còn gì luân thường đạo lý, chúng ta vẫn dạy con chúng ta phải thật thà, không được lấy của người khác làm của mình, nếu con chúng ta biết chuyện này chúng sẽ bảo gì nhỉ ô hô nếu biết "thật thà" là thế này thì tớ cũng đếch cần chui ra khỏi bụng mẹ làm người sẽ hay hơn

 13. truongvinhnguyen123 nói:

  Anonymous writes, Bạn thân mến, tính tôi vốn vậy, yêu ghét rõ ràng, trên đời tôi ghét nhất những kẻ hợm hỹ và trộm cắp, những người có lòng tự trọng không bao giờ làm vậy. tôi cũng là người viết nên tôi thấu hiểu tất cả những gì thuộc sản phẩm của trí tuệ, tôi không thích nặng lời với ai cả, nhưng các cu ta nói hiền với bụt, không ai hiền với ma, hay bụt không nên tòa sao gà mổ mắt, bạn thân mến thơ tôi cũng được các bạn yêu thơ người việt khắp nơi sưu tầm và cũng có bạn nhầm không điền tên tôi, nhưng họ quên không điền tên tác giả chứ họ không ghi tên họ vào bài viết,mà số lượng bài viết do songngu gì đó lấy quá nhiều, thật sự không tưởng tượng được, tôi phụ trách một câu lạc bộ thơ của mấy tỉnh đồng bằng bắc bộ và điều đầu tiên tôi làm nghiêm với hội viên mình là không được lấy thơ của người khác dù chỉ một câu, nếu muốn lấy phải mở đóng ngoặc kép và ghi chú nguồn trích dẫn, có một hội viên do quá yêu hoặc không hiểu đã họa thơ của tôi và đã lấy một vài câu và cả ý tứ bài thơ, nhưng thật không may bài thơ đó lại được đăng trên tạp chí văn học. Trong khi bài thơ của tôi đã được in trong tập thơ của tôi do nhà xuất bản hội nhà văn cấp phép ấn hành và đăng tải trên nhiều tạp chí văn học tên tuổi cũng như được phát nhiều lần trong mục bài thơ hay. bạn biết không tạp chí văn học sau khi phát hiện ra đã phải yêu cầu tác giả bài sao chép kia có bài xin lỗi trên báo và bản thân ban biên tập cũng có lời xin lỗi trong khi tôi chưa có ý kiến gì. đó chỉ là một vài câu thơ đằng này không phải một vài câu mà là cả hàng vài chục bài. có việc do vô tình, có việc là cố ý, nếu vô tình không biết thì không đáng trách lắm, nhưng biết mà cố ý phạm thì nhất định không chỉ đơn thuần là khóa ních lại, tôi cũng từng là quản trị nhiều trang mạng văn học, nếu những bài nào vi phạm tôi xóa thẳng nhưng điều đó cũng không đủ sức răn đe và ngăn chặn vì chặn box này họ sẽ tạo nick khác, chúng ta nào có đủ thời gian mà để phân biệt thật giả và khi biết được thì đã là quá muộn, tôi mong tất cả cộng đồng mạng phải cùng nhau lên án kịch liệt để những kẻ nào thiếu lòng tự trọng muốn vi phạm ăn cắp thơ văn của người khác làm của mình phải dừng tay lại bởi lòng tự trọng sẽ bị tổn thương nếu mình lấy những sản phẩm không phải do mình làm ra. xin cám ơn bạn

 14. truongvinhnguyen123 nói:

  Đọc qua đọc lại một hồi té ra lại là vấn đề khác, chỉ vì để trả thù mà lấy thơ của người này ném đổ cho người khác thật mình chẳng còn hiểu ra làm sao, dù sao mình cũng khuyên các bạn, thơ vốn dĩ là một thú chơi tao nhã, và sang trọng vốn thuộc sản phẩm của bộ não được tác giả gửi gắm những tình cảm và được viết ra từ con tim của mình nhờ những cảm hứng bất tận mà người viết đã truyền lửa cho thơ trường tồn theo năm tháng. thời gian qua đi vạn vật có thể thay đổi nhưng những nét đẹp tinh túy của thơ nói riêng và văn học nói chung sẽ không bao giờ thay đổi, ngàn vạn năm sau nó vẫn tồn tại, sao nó lại mãi tồn tại vây? nó tồn tại bởi nó ăn sâu bén rễ vào lòng người đọc và được truyền từ đời này qua đời khác và muốn vậy thơ phải trong sáng và không có hận thù. qua đây tôi rất mong các bạn hãy đừng đem những bài thơ của bất kỳ ai để trả thù nhau nữa, bởi ân ân tương báo, thù hận sẽ mãi mãi tồn tại và lòng chúng ta cũng sẽ không lúc nào được thanh thản và bạn sẽ làm tổn thương bạn rồi làm tổn thương đến những bài thơ, những người viết thơ, nhất là chị tú yên một người Vinh chưa một lần gặp nhưng Vinh biết cuộc đời chị có quá nhiều đau khổ và sóng gió nhờ có thơ mà chị đã vượt qua để đứng vững như ngày hôm nay. Kính chúc chị hai và gia đình luôn gặp nhiều may mắn, và các chàng trai nếu có thù không thể hóa giải được các bạn biết đàn ông quân tử thường làm gì và theo tôi họ thường dùng súng, dùng gươm để kết thúc, chứ họ không dùng những sản phẩm được chắt lọc từ tinh túy con tim để trả thù nhau đâu. rất mong các bạn hãy đừng bao giờ làm vậy nữa

 15. kimtuyentv nói:

  Xin chào Tư Duy !Trước tiên, xin cán ơn Tư Duy đã ghé thăm Blog TY và góp ý.Nhưng thật ra có những sự việc không đơn giản là "đồng cảm"…là "ngưỡng mộ" như TD nói, để rồi dẫn đến "Biết mình không thể nào viết hay được như vậy , nên đành đánh cắp đem về làm của mình" !! Cũng như Đinh Vinh đã trả lời "nếu cứ vì yêu vì hâm mộ thì tôi cũng xin trở thành thằng kẻ cắp, tôi cứ ngồi một chỗ chẳng cần làm gì và tôi sẽ ăn cắp tất cả những gì của thế gian này về làm của riêng mình…". Và như ý của Tư Duy, sau đấy lại kêu gọi sự "khoan dung, độ lượng" : "nếu biết tôi làm vậy xin mọi người hãy mở lòng ra nhé".Tư Duy à !Cách nghĩ của Đình Vinh cũng chính là cách nghĩ của TY đấy – Không thể nào dạy dổ con cái "trung hậu, thật thà" mà chính bản thân cha mẹ lại đi "lấy cắp" của người khác, đơn giản chỉ vì "mình không làm được như người ta"Có một điều mà có lẽ Tư Duy cũng như "Thanh Van To" đã KHÔNG đọc kỹ nên hiểu sai lệch ý của Tôi : Tôi chỉ nêu đích danh "SongNgu' Blog" là kẻ ĐẠO thơ văn TY, chứ chưa hề KHẲNG ĐỊNH đó là Khai Thai.Là "Song Ngu' Blog" – xin hai người hiểu đúng cho.Riêng Tư Duy, có lẽ vì tâm quá độ lượng, bao dung (??) nên không thấy rõ một điều vô cùng hệ trọng đối với Tú_Yên – một người bị lấy đi hàng loạt những sáng tác của mình, đó là : nếu sự việc không minh bạch, rõ ràng, có khi TY lại "bị xem là kẻ đánh cắp" thì sao ?? Có niềm đau nào lớn lao hơn khi chỉ vì độ lượng, bao dung – mà bản thân mình lại phải mang tiếng nhơ muôn đời một cách oan uổng" như vậy ??!!Thật tình Tôi không thể "tốt tính" một cách không bình thường thế đâu, Tư Duy à !Trên cộng đồng mạng, điều gì cũng có thể xảy ra. Chỉ là: rất tội nghiệp cho những ai là người "bị hại" – có khi, cho đến lúc họ phát hiện được thì sự việc đã trải qua hàng năm hay vài ba năm…với những tai tiếng "oan khuất" mà họ không bao giờ mắc phải ! Như TTNV vậy: đọc, nhìn không chính xác – sự việc không hề liên quan đến tôi, chỉ vì Tôi nói chuyện với hoangthymaithao mà vội vàng ghép tên tôi vào đấy một cách hàm hồ !Vậy mà mãi đến tháng 3-2012, tôi nhìn thấy thì sự việc đã xảy ra hơn 2 năm rồi. Nếu mọi người ở vào hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ nghĩ thế nào và sẽ làm gì ??… Vì vậy, chỉ còn cách là phải viết ra tất cả, để mọi việc được rõ ràng, sáng tỏ, phân minh ngay trên cộng đồng mạng – đó cũng là cách duy nhất để người trung thực "tự bảo vệ mình", chứ trong thế giới ảo nầy thì biết phải thưa kiện ở đâu, ai sẽ phân xử, phán xét để cho "đen trắng" được rạch ròi bây giờ ??

 16. kimtuyentv nói:

  Vinh !Cám ơn em trai rất nhiều !Hai hôm nay, chị hai không được khoẻ nên đã vắng mặt trên blog.Chính là nhờ em trai quan tâm, nên kịp thời trả lời cho mọi người dùm chị.Cám ơn em trai nhiều lắm đó.Thân mến !

 17. truongvinhnguyen123 nói:

  Bạn Anonymous writes thân mến, tôi cũng chỉ là một người qua đường ghé ngang, thấy bất bình thì dừng lại, tôi mong các bạn dù là ai đi chăng nữa đã lấy thơ của người khác điền tên mình vào thì đều là sai cả, dù có một câu cũng nên biết là mình sai. các bạn là nam nhi đại trượng phu đùa cợt với một người phụ nữ nhất lại là một người phụ nữ đáng kính thì càng không nên, tôi chẳng cần biết là chị em hay đồng hương, mà đã là chị em thân thiết thì càng không được lợi dụng lòng tốt của người khác, tôi thấy các bạn quá mâu thuẫn với mình, lúc thì kêu là khai thai, lúc thì kêu là tư duy. các bạn đang tự mâu thuẩn với chính mình và hình như là cố ý làm rối trang thơ đẹp của tú yên và các bạn đã quá đà rồi đó. nếu lòng tự trọng còn theo tôi khuyên lần cuối các bạn nên dừng lại. đàn ông làm việc gì cũng nên suy nghĩ xem đúng sai phải trái rồi hãy làm, tôi có thể khẳng định lấy thơ của người khác được gọi là đạo thơ, mà lấy thơ của người khác nhằm mục đích trả thù cá nhân thì gọi là bỉ ổi. nếu bạn là đàn ông còn có đôi chút tự trọng thì đây là tin nhắn cuối cùng của một thằng đàn ông đến một thằng đàn ông.

 18. kimtuyentv nói:

  Originally posted by anonymous:

  Anonymous writes:……, rõ ràng Tú-Yên đã nêu đích danh KhaiThai mà giờ nói là không . Đọc lời comment của ThanhVanTo thì tôi đã hiểu rõ câu chuyện đạo thơ hy hữu này , vậy có thể khẳng định KhaiThai là người vô tội , cũng mong Tú_yên nên suy xét và rút lại những lời mình đã nói bên trên .(Kẽ qua đường)

  Chào "kẻ qua đường"Đọc những dòng "phân tích" của "kẻ qua đường", Tôi có cảm giác rất giống với ý "trách móc" của Tư Duy hôm trước !Ngộ một cáiNgười "bị hại" là Tôi, lại đâm ra bị chất vấn từng câu, từng chữ !? Còn "kẻ trộm đạo" một cách "cố ý" lại được bao che bằng những lời kêu gọi sự độ lượng, bao dung, bằng những câu mà chính "người ngoài cuộc" không hề muốn hiểu !?Tại sao cả hai đều như có ý bênh vực "kẻ trộm đạo" – một người "xấu xa" đã cố tình lấy đi rất nhiều sáng tác của Tôi – mà lại bênh vực rất tích cực nữa ?!Lạ lùng thật ấy chứ ??Có lẽ "kẻ qua đường" do gấp gáp hay vì…bối rối mà không đọc kỹ phần nầy nơi bài viết của Tôi chăng ?

  Riêng Blog SongNgu' (mà tình cờ Tôi phát hiện) Với hơn 80% bài "post" là Thơ Văn của Tú_Yên mà không hề được đề tên Tác giả Tú_Yên !Vậy thì…SongNgu' là ai ?? Và "ĐẠO" Thơ Văn Tú_Yên hàng loạt với mục đích gì ??Tôi đang đợi một lời giải thích từ SongNgu' – hay Khai Thai ??Khi thật sự những "thông tin cá nhân" đều trùng khớp đến kỳ lạ !!

  Có để ý đến những dấu "chấm hỏi, chấm than" – mà Tôi đã sử dụng cuối câu không vậy, "kẻ qua đường" ?Một người "ăn cắp hàng loạt" thơ văn (cả trăm hay hơn thế nữa) của Tôi, mà lại không thể gây cho Tôi "nỗi thất vọng về Đạo đức và Phẩm cách con người" hay sao ?Một điều nữa, tên Khai Thai được Tôi nêu ra, vì những hình ảnh và thông tin trong SongNgu' Blog hoàn toàn trùng khớp với một Khai Thai mà Tôi biết – điều đơn giản như vậy mà "kẻ qua đường" không hiểu (hay cố tình không hiểu) vậy ?!!Tôi là Tú_Yên, làm việc gì cũng đều cân nhắc cẩn thận, làm việc gì cũng đường hoàng, chính đáng – nhất là những việc liên quan đến danh dự, tư cách của người khácLời nhắn cho Khai Thai – và đợi một câu trả lời –> Điều nầy rõ ràng chứng tỏ điều gì, "kẻ qua đường" cũng thật sự không hiểu à ?!Nói gì thì nói – Khi Tôi quyết định đưa bài công khai trên Blog – có nghĩa là Tôi muốn cả cộng đồng mạng đều được đọc.Đọc để hiểu rằng "một kẻ cố tình – rất cố tình – lấy CẮP" hàng loạt sáng tác của người khác, đó là một kẻ vô cùng xấu xa "không ĐẠO ĐỨC" và chẳng chút "NHÂN PHẨM" nào.Nói về Thanh Van To !Thật sự, Tôi đã nhận được email TVT ngay sau hôm bài viết của Tôi được hiển thị. Nhưng Tôi không hề muốn trả lời. Vì sao ?Vì cái lý do mà Thanh Van To đưa ra, hoàn toàn KHÔNG thuyết phục được Tôi.Một người chỉ vì tư thù mà hại Khai Thai đến ba lần mất việc.Một người bỏ hàng đống thời gian để đi "đạo" thơ văn, cố tình làm cho Khai Thai mất hết danh dự, cố tình đưa Khai Thai vào bước đường cùng… Originally posted by Thanh Van To:

  …Trong tình yêu , nếu bạn yêu thương một ai đó mà ko được chấp nhận và coi thường thì từ yêu thương sẽ biến ra thù hận đấy bạn ạ ! Tôi mong rằng đây cũng là lời minh chứng cho sự trong sạch của KT …

  Thanh Van To – một "phụ nữ" đã không hề biết xấu hổ khi nói hết những thầm kín trong lòng mình, đến hận thù luôn nung nấu tâm cang chỉ vì bị từ khước tình yêu, lại "ngay tức thì", lại cố hết sức để viện dẫn, để minh chứng cho sự trong sạch của KhaiThai – kẻ mà mình rắp tâm hãm hại hàng nhiều năm trời !Về phương diện đạo lý và thuần phong mỹ tục : Yêu một người đàn ông đang có vợ đã là một việc làm xấu xa, rồi lại còn để tâm hận thù chỉ vì không được đáp trả, chỉ vì người ấy quá thật thà, quá trung thực và quá chung thuỷ…Những điều nầy nghe sao giống…truyện phim quá đi !! Mà hình như phim cũng chưa từng có kịch bản nầy thì phải !! Originally posted by Thanh Van To:

  …mục đích đơn giản là chỉ để trả thù cái tính quá thật thà , quá trung thực và quá chung thủy của hắn ta

  Tôi đã đọc đi, đọc lại rất nhiều câu nầy và từ cảm nhận của riêng mình, Tôi nhận ra : "Có một điều gì rất không bình thường ẨN GIẤU phía sau" !!Originally posted by Thanh Van To:

  Tại gì tôi căm ghét cái tên Songngu KT, cái tên đồng hương Trà vinh gì của cô đó . Ko phải chỉ là ở đây mà ở mọi phương diện tôi đều tìm cách mạo nhận hay giả danh tên khốn đó , mục đích đơn giản là chỉ để trả thù cái tính quá thật thà , quá trung thực và quá chung thủy của hắn ta . Những việc tôi đã làm và kết quả hắn đã 2 lần bị đuổi việc , và lần bị đuổi thứ 3 mới cách đây 3 hôm… hihihihi

  Với một lòng thù hận dai dẵng như thế, lâu năm như thế – Thanh Van To lại "nhanh nhẹn" đến lạ thường, đã sốt sắng đến đáng ngạc nhiên – khi thanh minh cũng như nói với Tôi và mọi người rằng "Khai Thai vô tội".Để rồi hôm nay, "kẻ qua đường" cũng cùng câu nói ấyOriginally posted by kẻ qua đường:

  …vậy có thể khẳng định KhaiThai là người vô tội …

  Những tấm lòng "vị nhân" bao la "vô tư" nầy đã khiến Tôi suy nghĩ rất nhiều : Có điều gì đó "rất lạ" ở Thanh Van To – kẻ qua đường và…Khai Thai !!Trong thế giới ảo, sau mỗi nickname vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Vì vậy, những việc làm không ngay thẳng, cho dù khéo che đậy và kín đáo đến đâu thì cũng có ngày phải phơi bày ra trước ánh sáng.Có một sự phán xét mà không ai có thể trốn chạy – đó là "lương tâm" của chính mình.Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy. Một người mẹ, người cha "cố tình" làm những việc xấu xa – thử hỏi con cái họ sẽ như thế nào ?Nhưng nghĩ cho cùng "Người can đảm làm việc xấu thì làm gì CÓ lương tâm", phải không ?Bài viết đã công bố – đó là cách duy nhất để "đen_trắng" được rõ ràng.Chẳng những vậy, đây còn là việc làm "rất chính đáng và đáng nên làm" – là sự minh chứng rạch ròi nhất, cần có để lưu lại cho ngày sau, để những người đã bị "ăn cắp" sáng tác như Tôi "tránh được điều oan khuất".

 19. thutan21 nói:

  Người ít tư duy nhất cũng đoán biết được người dấu mặt này là ai, chúng ta trông chờ một sự hối cải dù muộn màng, một lời xin lỗi chân thành , không ngờ lại thêm những thủ đoạn bỉ ổi. Theo D chị Tú Yên chẳng cần đáp lời thì hơn. không cần nói ra thì cũng đã rõ.

 20. kimtuyentv nói:

  Đình Vinh – Ngọc DũngChị Tú_Yên cảm ơn hai em trai rất nhiều về những chia sẻ và quan tâm đã dành cho chị. Đây cũng chính là niềm an ủi lớn lao, giúp chị không phải mất đi lòng tin đối với cuộc đời, khi nhận ra rằng: Trong muôn vàn hỗn độn, thì thế gian nầy vẫn còn tồn tại những điều tốt đẹp, những tấm lòng lương thiện và trong sáng.Chị cám ơn hai em rất nhiều !

 21. truongvinhnguyen123 nói:

  chị hai có gì phải cám ơn, chúng em chỉ viết những gì cần viết mà thôi chị ạ

 22. SongNgu1 nói:

  Chào chị Tú_yên và tất cả mọi người có mặt ở đây . Hôm nay lần đâù tiên Khải đến đây ( thật ra trước giờ tôi không hề biết chị Tú_Yên có thêm trang Opera thứ 2 này ,vì tôi thấy 2 cái hình hoa sen khác nhau ở lời comment và trả lời của chị ở blog bên kia, tôi thấy lạ nên nhấp thử và rốt cuộc lại được biết nơi này )…. Đọc đi đọc lại những lời comment của tất cả mọi người ở đây tôi thật sửng sốt và thật không thể ngờ …sẳn đây tôi cũng xin đính chính với tất cả mọi người rằng , tôi- lần đâu tiên bước vào đây mong các bạn đừng hiểu lầm tôi và những người có tên : Tư Duy , Kẽ qua đường, ThanhVanTo…LÀ MỘT NGƯỜI . Chị Tú Yên mến , thiết nghĩ giờ này Khảì cũng không cần giải thích gì thêm vì cái người mà Khải nghi ngờ bấy lâu chính là người đã gửi mail cho chị và có lời comment ở đây , chính xác là TothanhVan , là người đã cố tình lập ra Songngư blog rồi làm mọi chuyện như chị đã nói ở bài viết bên trên . CHÍNH XÁC LÀ VẬY . Khải thật không thể ngờ chỉ vì chút ân oán cá nhân mà cô ấy lại làm nên biết bao chuyện động trời và cuối cùng thì sự việc diễn ra tồi tệ đến mức này !!! Giờ thì mọi chuyện đã rõ , tuy không phải là người trực tiếp làm cái việc "đạo thơ"nhưng Khải cảm thấy vô cùng ăn hận và có lỗi với chị và mọi người .Bởi nếu không có ân oán giữa Khải và cô ấy thì chắc chuyện đã không xãy ra . Tụi em đã mấy năm rồi không gặp và cũng không liên lạc nhau , sự thật bây giờ cũng không biết cô ấy ở đâu ? Khải thành thật xin lỗi cùng Chị .

 23. truongvinhnguyen123 nói:

  Anh Khải thân mến, đọc được những lời của anh Vinh cảm thấy nhẹ lòng bởi Vinh và Tú Yên là bạn của nhau từ lâu, bản thân Vinh rất quý mến và kính trọng chị tú yên và coi chị như chị gái của mình, một người phụ nữ mà cuộc đời đầy trắc trở buồn nhiều hơn vui và với chị nguồn động viên mà chị đứng vững trong cuộc đời này để mà một mình mấy chục năm trời nuôi hai con trai khôn lớn đó chính là tình yêu chị giành cho thơ, nhờ thơ ca và tình bạn mà chị thấy lạc quan hơn với thế gian này. Thơ là sản phẩm được chắt lọc từ những gì tinh túy nhát của con người, nó là cầu nối của tình bạn, tình yêu vậy mà ai đó chỉ vì những tư thù cá nhân của riêng mình đã đạp lên dư luận đạp lên lòng tự trọng của chính mình lấy thơ của người khác để làm vũ khí trả thù nhau thì thật vinh không còn biết nói điều gì. Các cụ ta thường nói " Kẻ gieo gió ắt gặp bão" Vinh cầu mong cho ai kia có trót vì hận thù thì hãy nên dừng " Hạ đao xuống quay đầu lại bên kia bờ Là Phật" Nếu chỉ vì hận thù thì hãy rũ bỏ để cho lòng mình thanh thản, đừng tạo thêm thù hận để nghiệp chướng càng tăng. Anh Khải thân mến, qua đây Vinh nghĩ mọi việc đã được sáng tỏ, điều cần dãi bày vinh đã được nghe vinh mong rằng tình bạn sẽ chắp cánh cho thơ bay cao bay xa hơn bởi thơ vốn xuất phát từ một chữ "Tình"

 24. huongvuduy nói:

  Em chào chị Tú Yên!

 25. kimtuyentv nói:

  Chào huongvuduy !Cám ơn đã ghé thăm Blog của chị Tú_Yên. Cũng rất lâu rồi mình mới gặp lại ha ? Chúc huongvuduy luôn vui khoẻ và nhiều thơ nha.

 26. kimtuyentv nói:

  * Vì lòng nhân đạo và để biểu hiện sự vị tha của mình, tạm thời Tôi để "ẩn" ảnh của SongNgu'.

 27. kimtuyentv nói:

  Mong rằng Blog Thơ Tú_Yên chỉ là điểm hẹn của những tâm hồn trung thực, chân tình và bình yên

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s