Daily Archives: Tháng Năm 5, 2012

…Thì thôi ! Ru thơ

…Thì thôi ! Lạc bước phiêu linh Lỡ cả đời ? Một đời đã lỡ – kiếp rong chơi Miên man, Ta dệt vần thơ mộng Để gửi nhân gian – mấy tiếng cười !? Lỡ mất rồi anh ! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 5 phản hồi